Minimumloon 2020: verlaging of verhoging?

Minimumloon 2020, alles voor uw personeelszaken

Op 1 januari 2020 wordt het minimumloon opnieuw aangepast. Lees hier wat er voor jou verandert als werkgever of als werknemer.

Werkgevers zijn verplicht tot het betalen van het minimumsalaris: het wettelijk (bruto) minimumloon. Hoe hoog het minimumloon is, wordt bepaald volgens de Wet Minimumloon en is afhankelijk van de leeftijd, het aantal arbeidsuren en de arbeidsduur.

Het minimumloon wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee keer per jaar aangepast (op 1 januari en 1 juli) aan de hand van het geldende cao. Sinds 1 juli 2019 is de leeftijd voor het ontvangen van het volledig minimumloon verlaagd van 22 jaar naar 21 jaar. Het minimumjeugdloon wordt, afhankelijk van de leeftijd, aan de hand van een percentage van het minimumloon bepaald.

Het minimumloon vanaf 1 januari 2020 is als volgt opgebouwd:


Bron: Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden (18-10-2019)

Het minimumloon is ingevoerd ter bescherming van de medewerkers. Het bestaat uit het basisloon en meerdere toeslagen voor bijvoorbeeld ploegendienst, onregelmatige werktijden of wachtdiensten. Ook (prestatie)beloningen dragen bij aan het minimumloon, hierbij kan als voorbeeld gedacht worden aan fooien in de horeca. Het totaal van deze bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon kan wordt verhoogd door de verplichte cao als hierin een hoger minimumloon is opgenomen.

Bovenop het minimumloon komen de volgende vergoedingen voor het personeel:

  • Vakantiebijslag
  • Onkostenvergoeding
  • Prestatieloon
  • Winstuitkering
  • Eindejaarsuitkering

Conclusie: goed nieuws voor werknemers, hogere loonkosten voor werkgevers. De verhoging van het minimumloon in Nederland bedraagt afgerond 1,097% ten opzichte van het minimumloon op 1 juli 2019. Gebruik deze pagina van de Rijksoverheid om het nieuwe minimumloon per 1 januari 2020 te berekenen.

Wilt u gemakkelijk uw facturatie kunnen regelen of online uw personeelsbeheer kunnen bijhouden zodat u geen fouten maakt in het uitbetalen van het loon van medewerkers? Klik hier om gratis het softwarepakket van Shiftmanager 14 dagen te proberen. Of neem contact op met een expert via +31(0) 85 888 44 09 of info@shiftmanager.com.

Comments are closed.